SURAH AD-DUHA (The Early Hours) [93] - Shades of Islam

Bismillaahir Rahmaanir Raheem
1. Wad duhaa
2. Wal laili iza sajaa
3. Ma wad da’aka rabbuka wa ma qalaa
4. Walal-aakhiratu khairul laka minal-oola
5. Wa la sawfa y’uteeka rabbuka fatarda
6. Alam ya jidka yateeman fa aawaa
7. Wa wa jadaka daal lan fahada
8. Wa wa jadaka ‘aa-ilan fa aghnaa
9. Fa am mal yateema fala taqhar
10. Wa am mas saa-ila fala tanhar
11. Wa amma bi ni’mati rabbika fahad dith