SURAH AL-KAFIRUN (The Disbelievers) [109] - Shades of Islam

Bismillaahir Rahmaanir Raheem
1. Qul yaa-ai yuhal kaafiroon
2. Laa a’budu ma t’abudoon
3. Wa laa antum ‘aabidoona maa a’bud
4. Wa laa ana ‘abidum maa ‘abattum
5. Wa laa antum ‘aabidoona ma a’bud
6. Lakum deenukum wa liya deen.