SURAH AL-LAHAB (The Flame) [111] - Shades of Islam

Bismillaahir Rahmaanir Raheem
1. Tab bat yadaa abee Lahabinw-wa tabb
2. Maa aghna ‘anhu maaluhu wa ma kasab
3. Sa yas laa naran zaata lahab
4. Wam ra-atuhu hamma latal-hatab
5. Fee jeediha hab lum mim-masad