SURAH AL-QADR (The Majesty) [97] - Shades of Islam

Bismillaahir Rahmaanir Raheem
1. Innaa anzalnaahu fee lailatil qadr
2. Wa maa adraaka ma lailatul qadr
3. Lailatul qadri khairum min alfee shahr
4. Tanaz zalul malaa-ikatu war roohu feeha bi izni-rab bihim min kulli amr
5. Salaamun hiya hattaa mat la’il fajr