SURAH AL-QARIAH (The Calamity) [101] - Shades of Islam

Bismillaahir Rahmaanir Raheem
1. Al qaari’ah
2. Mal qaariah
3. Wa maa adraaka mal qaari’ah
4. Yauma ya koonun naasu kal farashil mabthooth
5. Wa ta koonul jibalu kal ‘ihnil manfoosh
6. Fa-amma man thaqulat mawa zeenuh
7. Fahuwa fee ‘ishatir raadiyah
8. Wa amma man khaffat mawa zeenuh
9. Fa-ummuhu haawiyah
10. Wa maa adraaka maa hiyah
11. Naarun hamiyah